Servicepartners


Här finns namn och kontaktuppgifter på leverantörer av tekniska tjänster som kan vara vara användbara när behov av hjälp uppstår.

OBS! Beställningar från dessa leverantörer bekostas som regel av medlemmen och inte av föreningen.

Kontakt

EntreprenörOmrådeTel
Kone Hissar 08 - 752 35 00 
Telia Bredband, TV och telefoni 90 200 alt 020-755766 
APQ-el Elinstallationer 040-6155500 
EON fjärrvärme Avbrott distribution fjärrvärme 020-880022 
Nokas Låsaktuellt Nyckelservice 040-932130 
Spolarna Stopp i avlopp 040-190064, Jour 044-352402 
Visar 6 objekt från sidan Servicepartners sorterade efter redigera tid. Visa mer »