Nyhetsarkiv‎ > ‎

KALLELSE - ÅRSSTÄMMAN 2021

skickad 1 juni 2021 12:16 av Anders Enberg   [ uppdaterad 5 juni 2021 01:59 ]

Du kallas med detta mejl till årsstämma 2021 i bostadsrättsföreningen Havsfrun.

Styrelsen strävar efter att inte bidra till att öka risken för spridning av coronaviruset inom ramen för föreningens verksamhet och har mot den bakgrunden och med stöd i regeringsbeslut av 26 mars 2020 beslutat att genomföra årets stämma som en distansstämma per korrespondens. Styrelsen har fastsatt 30 juni som datum för årets stämma.

Årsmöteshandlingar skickas ut som e-postmeddelande till alla medlemmar.

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Stämmans dagordning kompletterad med förslag till beslut som grund för kommande mötesprotokoll (sänds via mail till medlemmarna).

Nedan kan du hämta årsredovisningen för år 2020 som innehåller:

  • Styrelsens förvaltningsberättelse
  • Redovisning av föreningens ekonomi
  • Styrelsens rekommendation till resultatdisposition.
  • Revisorernas berättelse.

 

STÄMMANS FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE

1:e juni:  Årsmöteshandlingarna har skickats ut till medlemmarna per e-post

20:e juni: Fram till detta datum tar styrelsen emot skriftliga frågor från medlemmarna som uppkommit med anledning av de utsända handlingarna. Frågor skickas till mailadresser som enligt dagordningens grund till protokollet ska hantera frågearten.

24:e juni: Styrelsen skickar ut sin sammanställning av svar på alla inkomna frågor.

30: juni:  De medlemmar som önskar deltaga ska senast nu ha bekräftat att man fått dagordningen med grunden för kommande stämmoprotokoll och svarat på de frågor som där ställs i slutet av dokumentet.

Distansstämman hålls, vilket innebär att styrelsen ställer samman röstlängd och resultaten av de svar som har kommit in.

20:e juli: Justerat protokoll från årsstämman skickas ut till medlemmarna. 


Brf Havsfrun - Styrelsen

Ċ
Anders Enberg,
8 juni 2021 12:43
Comments