Nyhetsarkiv‎ > ‎

KALLELSE - ÅRSSTÄMMAN 2020

skickad 28 maj 2020 10:56 av Anders Enberg   [ uppdaterad 28 maj 2020 11:11 ]

Det kallas med detta till årsstämma 2020 i bostadsrättsföreningen Havsfrun.

Styrelsen strävar efter att inte bidra till att öka risken för spridning av coronaviruset inom ramen för föreningens verksamhet och har mot den bakgrunden och med stöd i regeringsbeslut av 26 mars beslutat att genomföra årets stämma som en distansstämma per korrespondens. Styrelsen har fastsatt 29 juni som datum för årets stämma.

Årsmöteshandlingarna skickas ut som e-postmeddelande till alla medlemmar

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Stämmans dagordning kompletterad med förslag till beslut som grund för kommande mötesprotokoll (sänds via mail till medlemmarna)

Årsredovisningen för år 2019 som hämtas nedan och innehåller:

·       - Styrelsens förvaltningsberättelse

·       - Redovisning av föreningens ekonomi

·       - Styrelsens rekommendation till resultatdisposition.

·       - Revisorernas berättelse.

 

STÄMMANS FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE

28:e maj:  Årsmöteshandlingarna skickas ut till medlemmarna per e-post

12:e juni: Fram till detta datum tar styrelsen emot skriftliga frågor från medlemmarna som uppkommit med anledning av de utsända handlingarna. Frågor skickas till mailadresser som enligt dagordningens grund till protokollet ska hantera frågearten.

19:e juni: Styrelsen skickar ut sin sammanställning av svar på alla inkomna frågor.

29: juni:  De medlemmar som önskar deltaga ska senast nu ha bekräftat att man fått dagordningen med grunden för kommande stämmoprotokoll och svarat på de frågor som där ställs i slutet av dokumentet.

Distansstämman hålls, vilket innebär att styrelsen ställer samman röstlängd och resultaten av de svar som har kommit in.

20:e juli: Justerat protokoll från årsstämman skickas ut till medlemmarna
                -

Brf Havsfrun - Styrelsen

Ċ
Anders Enberg,
28 maj 2020 10:56
Comments